Spirituální koutek: Ezoterický slovník

01.10.2020

Vitajte v mojom malom, no o to útulnejšom Spirituálnom kútiku. Môj pseudonym je Raven J. Clark a stanem sa vašim sprievodcom na ceste do často neznámych končín duchovného rozvoja a jeho sveta plného netušených možností.

Naplánovala som si pre vás mnoho tém z astrálneho súdka a verím, že vás poteší fakt, že okrem zasvätenia do teórie sa spolu so mnou môžete ponoriť aj do praxe. Sami si vyskúšate cítenie energie, automatické kreslenie a písanie, či sa naučíte ako očistiť seba a svoju domácnosť od patogénnych energií.

Okrem duchovného rozvoja a s tým súvisiacich schopností sa tiež venujem Otherkin komunite. Vysvetlím vám, čo to je, ako dnes tieto bytosti žijú a aký rozdiel panuje medzi nimi a ľuďmi. Povieme si tiež niečo málo o Therianoch a nahliadneme i do sveta astrálnych entít.

Plánujem tiež články o magických pomôckach a vôbec o všetkom možnom i nemožnom zo sveta, ktorí mnohí ľudia považujú za nadprirodzený, či dokonca nereálny. ☺️

Úvodom som sa rozhodla oboznámiť vás najskôr s niektorými pojmami zaužívanými v ezo a otherkin komunite.

Slovník pojmov bude priebežne aktualizovaný, no ak by vám tu niečo chýbalo, tak pokojne chýbajúci termín nahláste a ja ho ochotne doplním ;-)


Ezoterický slovník

 • Ezoterizmus - Komplex ezoterických pojmov a názorov.
 • Ezoterika - Súbor konkrétnych ezoterických prvkov.
 • Mentor - Majster/učiteľ
 • Otherkin - Bytosť s ľudskou schránkou, no inou ako ľudskou podstatou (dušou).
 • Therián - Bytosť s ľudskou schránkou, no so zvieracou podstatou pozemského pôvodu.
 • Astrálny priestor - Paralelný svet susediaci s našou realitou.
 • Snové jazierko - Sídli v Astrále a má ho každý, obsahuje naše sny, myšlienky a fantázie.
 • Tendril - Energetický výbežok ktorým je možné sa kŕmiť na energetickej úrovni, či skúmať energie okolia.
 • Aura - Energetické pole obklopujúce živé bytosti i neživé predmety. Vypovedá o emocionálnom, psychickom a fyzickom stave jedinca.
 • Vizualizácia - Predstavivosť/obrazotvornosť.
 • Jasnozrivosť - Schopnosť vidieť do vidieť do budúcnosti.
 • Telepatia - Čítanie myšlienok
 • Telekinéza - Schopnosť pohybovať predmetmi pomocou vizualizácie a usmernením energie skrz myšlienku.
 • Pyrokinéza - Schopnosť ovládať oheň.
 • Aerokinéza - Schopnosť ovládať vzduch.
 • Biokinéza - Schopnosť zmeniť svoje telo - napríklad farbu očí. Zaradila by som sem aj Vitakinézu, ktorá môže pomôcť pri rýchlejšom uzdravovaní a liečení vnútorných orgánov.
 • Chronokinéza - Schopnosť ovládať čas.
 • Elektrokinéza - Schopnosť manipulovať s elektrinou.
 • Tetrakinéza - Schopnosť ovládať zem.
 • Thermokinéza - Schopnosť manipulovať s teplotou.
 • Cryokinéza - Schopnosť ovládať ľad, mráz, sneh.
 • Atmokinéza - Schopnosť ovládať počasie.
 • Hydrokinéza - Schopnosť manipulovať s vodou.
 • Geokinéza - Schopnosť ovládať častice pevných látok.
 • Gryokinéza - Schopnosť manipulovať s gravitáciou.
 • Lumokinéza - Schopnosť manipulovať s fotónmi svetla.
 • Magnokinéza - Schopnosť ovládať magnetické pole.
 • Umbrakinéza - Schopnosť tvoriť mraky.
 • Sonokinéza - Audiokinéza, schopnosť mentálne manipulovať so zvukovými vlnami.
 • Levitácia - Vznášanie predmetov.

Zaužívané skratky

 • AC- Astrálne cestovanie
 • AK- Automatické kreslenie (automatická kresba)
 • AP- Automatické písanie
 • AOL- analytic overlay (AOL je to, čo dostanete, ak budete získavať informácie prostredníctvom iných zmyslov, ako piatimi základnými a vaša analytická myseľ do toho zasahuje škodlivým spôsobom. K AOL dochádza napríklad pri cvičeniach zameraných na energetické skenovanie, telepatiu, diaľkové nazeranie (RV) a podobne.)
 • LD- Lucid dreams (Lucídne snívanie)
 • MC- Mentálne cestovanie
 • RV- Remote viewing (Diaľkové nazeranie)
 • VS- Visual Snow (zrnité videnie)

Ezoterické pomôcky

 • Kyvadlá - Vyrábajú sa z rôznych materiálov. Slúžia na komunikáciu s entitami, k pátraniu po stratených predmetoch, ale aj k určovaniu patogénnych energetických zón a indikacii portálu.
 • Tarot - Karty pomáhajúce získať odpovede na otázky i predpoveď budúcnosti. Bývajú zasvätené entitám alebo božstvám a pomáhajú nájsť cestu a určiť smer na životných križovatkách. Väčšinou treba skúsiť rôzne sety kým človek nájde svoje spriaznené karty.
 • Quija - Komunikačná tabuľka určená na spojenie sa s entitami. Schopná poskytnúť veľmi jasné odpovede, no zároveň patrí k najnebezpečnejším pomôckam.
 • Sviečky - Dotvárajú atmosféru a ich oheň poskytuje energiu. Využívajú sa nie len v mágii ale aj pri pyrokinéze, pri energetických cvičeniach a pri aromaterapii.
 • Morská soľ - využíva sa na očistu tela i priestorov. Ako menej účinná náhrada sa môže použiť kuchynská soľ.
 • Liečivé kamene/Polodrahokami - využívajú sa pre svoje schopnosti energeticky ovplyvniť fyzický, psychický a spirituálny stav bytostí.
 • Bylinky - využívané nie len pre svoje účinky na telo po požití, ale aj k očiste priestorov.


.