Hádes a Persefona - mileniálští Romeo s Julií?

14.07.2020

Shakespearova hra Romeo a Julie byla adaptovaná tolikrát, že základní dějovou linku zná i malé dítě. Vztah této dvojice byl po staletí považován za vzor romantické lásky, i když skončil tragédií. Většina inspirovaných děl má šťastný konec, protože to je to, po čem divák nebo čtenář zpravidla touží. Dává smysl, že se lidem příběh o milencích ze dvou znepřátelených skupin, už omrzel. Posledních několik let získal na oblibě jiný pár - Hádes a Persefona. Podle původního mýtu Hádes, bůh mrtvých, unesl Persefonu a přesvědčil ji, aby snědla tři granátová semínka, kterými ji v podsvětí defacto uvěznil. Její matka Demeter, bohyně úrody, seslala na zem zimu a zničila celou sklizeň. Nakonec vyhladověla lidstvo natolik, že přiměla Dia dohodnout se s Hádem. Persefona stráví v Podsvětí třetinu roku a na povrchu nic neporoste. Zbylých osm měsíců stráví po boku své matky a příroda se opět zazelená. Tento mýtus tak vysvětloval existenci zimy a ročních období.

Fan fact: Zeus, Hádes i Demeter, jsou sourozenci. Mají společnou matku i otce. Ale protože tu luvíme o Řeckých bájích, není to všechno. Zeus zplodil Persefonu. Je to tak. Demeter má dítě se svým bratrem. To není všechno! Hádes unesl Persefonu, protože byl s Diem domluvený, že si ji vezme za ženu. Takže Zeus slíbil svému bratrovi svou dceru, kterou měl se svou sestrou. Demeter o jejich dohodě neměla nejmenší tušení, takže pro i byl opravdu velký šok, když Persefona zmizela. To je ale rodinka, co?


Postupem času si lidé všímali nových věcí nebo si staré příběhy vykládali jiným způsobem. Všímali si detailů i kontextu a mýtus si upravili po svém. A tak vznikl příběh o mocném páru, který se upřímně miluje a bojuje s předsudky ostatních.

Je důležité si uvědomit několik věcí.

1) Původní řecké báje jsou divné. Zeus se vyspí se vším, co se hýbe, ostatní bohové na tom jsou dost podobně, a veškerá žárlivost nebo zášť se řeší proměnou ve zvíře, bestii nebo strom. Na druhou stranu má Hádes jen 0-5 potomků. (Záleží na zdroji. Například Zagreus je většinou synem Dia a Persefony. Ale tragéd Aischylos připsal otcovství Hádu. Podobně to je i s těmi ostaními.)

2) Podsvětí se jmenuje po Hádovi - Hádés. Žijí v něm mrtví a Hádes všechno spravuje. Nikoho nezabíjí, naopak se snaží, aby se mu všichni mrtví necourali, kam nemají. Podsvětí NENÍ ekvivalentem pekla. Je to místo posledního odpočinku, které je rozděleno na víc částí. Tartar je pro záporáky, Elysejská pole jsou pro úžasňáky a Asfodelová pro průměrňáky.

3) Bod 2 znamená, že Hádes není ďábel, pekelník ani démon. Je to bůh, který se snaží, aby nekolapsovalo místo s neustále přibývajícím množstvím lidí. Je to spíš mistr úředník. Pořád je ale jiný ne ostatní bohové, protože ho nezajímají ani orgie ani politika Olympu.

4) Persefoně se dlouhou dobu říkalo Kore, v překladu dívka. Přestože je bohyní všeho rostlinstva, byla vždy uctívána pouze společně s Demeter a neměla ani vlastní chrám. V podstatě byla všude se svou matkou a její moc byla opomíjená ve prospěch Demeter a celého rolnického kultu.  V momentě, kdy si vzala Háda, se ale stala královnou celého podsvětí.

Když se tyto body vezmou, dají do jednoho pytle a pořádně protřepou, vznikne nám moderní mýtus o Hádovi s Persefonou. V této verzi se oba upřímně milují ale ochranářská matka Demeter Persefonu nechce nechat žít podle svého. Když Persefona odejde od ní k Hádovi, Demeter spustí humbuk, a protože Hádes není dvakrát oblíbený, všichni radši uvěří tomu, že ji unesl, než aby připustili, že o něj Persefona může mít opravdu zájem. Demeter nakonec alespoň částečně prosadí svou a Persefona se musí vracet na zem (i proti své vůli). Pořád je ale mocnou bohyní rostlinstva a královnou podsvětí, má zodpovědného a milujícího manžela a tříhlavého psa. V podstatě sen každé moderní dívky.

Je proto velká šance, že se tohoto motivu v blízké době chytne Hollywood nebo Netflix. Všichni z toho budou paf ale my už budeme vědět, že to začalo mnohem dřív. Je otázkou, jak dlouho potrvá, než lidi unaví i toto. Ale je pravda, že se do tajemného, temného hrdiny zamilovávají postavy i čtenáři už dlouho. Takže by to ještě chvilku mohlo vydržet i Hádovi s Persefonou. 

Fun fact: Stejně na tom je moderní mýtus a Afroditě s Héfaistem - on je znetvořený a neatraktivní kovář a ona bohyně lásky. Bohové litují chudáka Afroditu, že ztvrdla zrovna s ošklivým Hefaistem. Afrodita ale svého talentovaného muže skutečně miluje. A Áres neví, co znamená ne, a pořád za Afroditou dolejzá. Ta na něj proto společně se svým mužem líčí různé mechanické pasti. 

Tímto směrem se vydalo velké množství  umělců. Vznikají komiksy i jednotlivé ilustrace, básně a dokonce i knihy inspirované tímto párem. Meg Cabotová napsala celou sérii Podsvětí,  Molly Ringle knihu Persephone's Orchard a Edna St. Vincent Millayová psala básně. Obrázky v tomto článku jsou jen velmi malým výběrem, každý z nich funguje jako odkaz, který vás dovede k jeho autorovi.


Už jste na internetu tento pár potkali? Co si o něm myslíte? Pokud ám tu nějaké dílo nebo autor chybí, napište :) 

- Artie