Fejetony s Wattpad tóny: Tečkaři

03.12.2020

Tečkař obecný (lat. Doto viverrinus) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), blízce příbuzný s člověkem moudrým (Homo sapiens sapiens), se kterým je na první pohled takřka totožný.

Vyskytují se převážně ve facebookových skupinách, kde své příspěvky i příspěvky ostatních komentují výhradně tečkami, aby je na zdi skupiny vyzdvihli výš a získali tak pozornost více lidí.

Rozdíly mezi ním a člověkem moudrým lze zaznamenat až po delším zkoumání tečkařů, kdy se začnou projevovat jejich odlišné stránky.

Zatímco člověk moudrý se (jako ostatní jiní současní hominini) živí rostlinnou i živočišnou potravou, tečkaři obecnému k nasycení stačí emoji, obrázek či gif vyobrazující potravu. Nasycení je pro doto viverrinus tedy velice snadným úkolem. Odborníci se shodují, že tento revoluční příjem potravy dělá tečkaře takřka nezávislého na lovu, v současnosti dokonce na zaměstnání. Pokud nabídne člověk moudrý tečkaři za tečku například nové auto či vilu a tečkař včas využije příležitosti, může si za den zajistit jmění, na dosáhnutí kterého by průměrný homo sapiens sapiens potřeboval léta.

Tento fakt však nedělá tečkaře výrazně moudřejším. Všechny druhy rodu Homo používaly jazyk, který jim umožňoval popisovat věci, akce, myšlenky a stavy pomocí znaků, například slov či gest. Mluva tečkařů však čítá jen jeden znak: ".", tzv. "tečka" (latinsky Dot).

Přes poněkud primitivní vyjadřování se u nich můžeme setkat s jistou mírou inteligence. Například většina tečkařů zpravidla tečkuje u příspěvků, kde jim homo sapiens sapiens nabídne potravu, či jinou kompenzaci. Najdou se i tací, kteří tečkují příspěvky, které jim osobně přijdou významné, což vědci považují za zajímavý a zřídka se objevující jev, který poukazuje na vyšší inteligenci jedince.

Poněkud méně inteligentnější doto viverrinus se projevuje přidáváním teček v intervalu cca pět vteřin/tečka. Většina tečkařů tak naštěstí komentuje jen své vlastní příspěvky, tudíž se spamu z jejich strany obávat nemusíte.

- Kari