Tak Trochu Duhový Tao - Petr Piťha a kázání ve Svatovítské katedrále

21.10.2020

Ano, zní to divně, ale já mám i jiné zájmy než elektroniku a básně. A jedním z nich je i LGBT komunita. Sleduji, co se kolem ní děje v Česku, okolních státech, ve světě, pozoruji a povětšinou nezasahuji. Dnešek ale bude výjimkou, rozhodl jsem se založil sérii, kde se právě této komunitě budu věnovat. Předem ale varuji, nebude to další z článků, který se snaží LGBT podpořit za každou cenu. I přes to, že sám do komunity patřím, mnoho věcí, které děláme, se mi nelíbí, a nebudu se taky bát proti nim ohradit. Pokud tedy chcete pouze zvednout sebevědomí, přeskočte dál. Pokud chcete nějaké myšlenky, argumenty a možná debatu, prosím, jsem tu pro vás. Prozatimní vydání je plánováno na každý čtvrtek, ale záležet bude převážně na mém časovém rozvrhu, lenosti a lenosti.

Dnes to bude trošku kratší, podíváme se na kázání, které měl Petr Piťha v Svatovítské katedrále 28. září 2018. Za přítomnosti mimojiné kardinála Duky, se ostře obořil do Istanbulské úmluvy. Projdeme si tak ve zkratce jeho život, působení, samotné kázání a úmluvu samotnou. Posaďte se, dejte si něco uklidňujícího a raději se připoutejte k židli. Nebude to příjemné povídání.

Petr Piťha

Bez debat je jasná jedna věc. Jedná se o vzdělaného muže, o čemž svědčí i jeho jmenování na profesora v oboru Dějiny a teorie teologie. Stejně tak se zasadil o reformu občanské výchovy, založil se o vznik matematické lingvistiky jako oboru a obecně se nedá jednoduše odsoudit. I ocenění za svůj život nasbíral mnoho. New Europe Prize, Komenského medaili UNESCO (1994), cenu MŠMT (Ministerstva Školství, Mládeže a Tělovýchovy), Pamětní medaili UK a státní vyznamenání Za zásluhy (2011). V roce 2019 odmítl převzít ocenění z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Od roku 2012 pak zastává úřad probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Pro dotvoření alespoň základního obrázku se podíváme na jeho některé citáty z minulosti:

"Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a prvořadých je tak 6 %."
"Problém upadající rozumnosti a těžký pokles kvality myšlení je zastírán jednak dostatečným počtem mimořádných výkonů a hlavně triumfálním postupem vědy. V celku však zvláště evropská společnost degeneruje, což je ještě podepřeno nechutí inteligence k potřebné reprodukci."
"Školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a často jedině, o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Rodiče trvale podrývající autoritu učitelů obecně i konkrétně nemohou očekávat, že učitelé něco zvládnou."
- Petr Piťha v přednášce "Velká iluze českého školství", přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové

"Křesťanství hlásající pokoj, je zjevně náboženstvím života, Islám vyhlašující džihád je naopak náboženstvím smrti."
"Evropa není geografický pojem, ale pojem civilizační a kulturní. Je definována jako oblast, kde je uctíván křesťanský Bůh. Evropané si to uvědomili, když byli konfrontováni s jinou civilizací, která vyznává jiného Boha." - Petr Piťha v promluvě k výročí svatořečení Anežky České 13.11.2015 v katedrále sv. Víta

Obecně se tak dá shodnout na tom, že názory, které prezentuje, jsou mnohdy velmi ostře vyhraněné, a tím nemyslím zdaleka jen Istambulskou úmluvu, o které se dnes budeme bavit především.

Istanbulská úmluva

O čem vlastně je?
Jedná se o úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Zkráceně tedy posuzuje všechno násilí na ženách jako kulturně podmíněnou diskriminaci. Bude se tak jednat o porušení lidských práv a tak k němu musejí i státy přistupovat. Mezi nejdůležitější body jejího obsahu patří:

- Definuje nové trestné činy, kupříkladu Stalking, vynucený sňatek či vynucený potrat.
- Snaží se o ochranu dětí, prevenci násilí a o stíhání pachatelů násilí páchaném na druhém pohlaví.
- Ženy chrání i před obřízkou či sterilizací.
- Boj proti genderovým stereotypům, vyšší akceptaci násilí u mužů, a genderovým rolím.
- Navíc poskytuje i krizové linky a centra pro oběti sexuálního násilí, stejně jako další legislativní možnosti ochrany (vykázaní z obydlí, vytvoření atylových domů apod.)
- Zavedení genderových témat do školních osnov.

Přijata byla v roce 2011, platit začala v roce 2014 a Česká Republika ji podepsala v roce 2016. To vzbudilo mnoho nesouhlasných ohlasů, převážně proto, že prezentuje násilí jako hlavně mužskou záležitost. Důležité je však podotknout, že většina zákonů již v české legislativně byla. Mimo výše jmenované i podporuje ženské a lidskoprávní organizace, a snaží se, aby každý pochopil, že násilí není řešení a že není a nebude v žádném případě tolerováno.

Osobně souhlasím s tím, že až moc poukazuje na to, že většinu násilí páchají muži, bohužel je to však pravda, ač se mi může osobně nelíbit. Za sebe však s jejím obsahem souhlasím a domnívám se, že je pro vytvoření moderní a spravedlivé společnosti nezbytná (nebo nějaká alternativa v podobném znění, samozřejmě).

Kázání v katedrále

Na to, rozebrat celé kázání, které má kolem dvanácti minut, nemám čas. Podíváme se ale na pár "highlitů" z něj a krátce se pokusím je okomentovat. Pro vytvoření úplného obrázku, o co šlo, doporuči shlédnout celé. A nebo raději ne, pokud chcete mít hezký den.

"Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů nikoli homosexuálů, z nichž mnozí s názory agresivních homosexualistů nesouhlasí."

Podíváme-li se na to, o čem úmluva je, nemyslím si, že by z ní plynulo omezení svobody. Naopak, snaží se odstranit potlačování svobody, kterého se někteří dopouštějí. Nejedná se ani o nic agresivního, řekl bych. Opět, budu se opakovat, o naprostý opak, snahu se agresivnímu řešení mezilidských problémů vyhnout, je-li to jen trošku možné. Ale chápu, že pokud někdo opilému muži brání mlátit manželku, může to v opilosti za omezování svobody považovat.

"Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině. (...) Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. (...) Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské."

Toto vyjádření je prakticky poplašná zpráva, není to ničím podložené a nikde není ani náznak toho, že by byly (zákony) proti tradiční rodině. Spíše naopak, snaží se zlepšit jejich obecnou kvalitu. Ať už přes prevenci násilí, lepší vzdělávání nebo ochranu dětí z problematických manželství. A fakt, že homosexuální vztahy a registrovaná partnerství jsou stabilnější. Nu, za to vážně jako LGBT komunita nemůžeme.

"Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. (...) Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí,"

Tak tohle je již spíše úsměvné. Ano, mluví se o odebírání dětí, ale z problematických rodin, což si, troufnu říci, je ve valné většině pro dítě ve výsledku daleko lepší. A je jedno, zda je daná rodina heterosexuální nebo homosexuální. Pokud své dítě mlátíte, pijete a nestaráte se o něj, může vám být odebráno. A je jedno, zda jste heterosexuál, asexuál, gay či lesba. Opět, jedná se o snahu děti chránit.

A ohledně pohlaví. Úmluva se nesnaží dosáhnout obecného zrušení pohlaví, naopak chce, aby každý věřil, že obě pohlaví jsou si rovna. A to, myslím si, není něco, čeho bychom se měli bát.

Celkově mám z jeho kázání pocit, že celý smysl úmuvy pochopil zcela špatně. Neříkám, že při možném zneužití zákonů k něčemu podobnému skutečně nemůže dojít, rozhodně se však nedomnívám, že to nastane. Jeho "výklad" je tak spíše šíření poplašné zprávy, než snaha o poukázání na problematiku, kterou může úmluva přinášet. Nehledě na to, že ji celou zredukoval na snahu o vytvoření rasy nadřazených homosexuálů, což je již naprosto, a to si troufnu prohlásit, zvrhlé.

Trestní oznámení

Kvůli tomuto kázání na něj bylo i podáno trestní oznámení Českou ženskou lobby pro úmyslné šíření poplašné zprávy, neboť nic z toho, o čem mluví, není v úmluvě přímo napsáno a ani to z ní nevyplývá. Státní zastupitelství pro Prahu 1 popřelo, že by se jednalo o trestný čin, zároveň však potvrdilo stanovisko České ženské lobby, že se jedná o dezinterpretaci a jeho slova nemají v úmluvě žádný podklad.

Abychom na konci trošku uvolnili atmosféru, dám vám sem odkaz na jeden naprosto dokonalý článek. Já jsem teda při něm umíral smíchy.

Na reakci věřících se zaměřovat nebudu, je jich totiž mnoho a ani já sám se v tom nevyznám dost dobře na to, abych si troufl o tom mluvit. Každopádně jeho kázání je poměrně dost rozdělilo a zaznívaly jak hlasy pochvalné, tak kritizující.

S troškou duhové lásky,

Tao

.