Co obnáší beta, betace a betování?

22.12.2020

Každý o betování slyšel, ale ne každý ví, co to je. V tomto článku se autoři i potenciální bety dozví, co přesně betování obnáší, co od toho čekat a na co si dát pozor. Při čtení, prosím, mějte na mysli, že spolupráce bety a autora je o SPOLUPRÁCI. Je proto nutné hned na začátku zjistit, co od betace obě strany čekají, a následná komunikace by měla probíhat slušně a zdvořile bez osobních útoků.

Kdo je beta?

Člověk, který se rozhodne autorovi pomoct upravit text tak, aby se čtenářům lépe četl, aby čtenářům došlo vše, co autor potřebuje, a aby zmizely chyby a nesrovnalosti.

Co je její prací?

Upozorňovat na chyby a nesrovnalosti. Reagovat na vtipné/smutné/veselé/napínavé scény pomocí komentářů či emotikon. Navrhovat změny a úpravy textu.

Co není její prací?

Přepisovat text či pokračovat v jeho psaní. Vymýšlení zbytku příběhu. (Beta může pomoci něco vymyslet, většina by ale pořád měla vzejít z autorovy hlavy.)

Jak má beta fungovat?

Text si přečte a jednotlivé pasáže okomentuje, případně navrhne změny. Pracuje nejčastěji ve Wordu, v PDF programu nebo v Google Dokumentech. Pracuje pomocí funkce "vložit komentář" a "navrhnout změny". (Ve Wordu v záložce "Revize", v GoogleDocs označením textu a kliknutím na plovoucí ikonku komentáře nebo úprav.)

Jak může autor betě pomoct?

Sestavením návodných otázek týkajících se scén a postav. Otázky může zaslat před přečtením nebo se doptávat po provedené betaci v případě, že se autor potřebuje o něčem ujistit.

Není beta jako beta

Beta může fungovat mnoha způsoby na několika úrovních. Dvě bety nejsou stejné a je důležité, aby si autor a beta hned na začátku spolupráce vyjasnili, jakou betu autor očeká vá a potřebuje a jakou betou hlásící se dobrovolník je.

Pokusný králík je člověk, který si text přečte a řekne vám, jestli se mu to líbilo. Pokud narazí na velkou nesrovnalost, řekne vám to, ale cokoliv menšího nechá plavat - stejně jako běžný, nenáročný čtenář. Občas se stane, že se z bety vyklube pokusný králík. Nebo beta z pokusného králíka. I když nad nimi někteří autoři mohou ohrnovat nos, své místo v psacím řetězci mají. Díky nim má totiž autor jistotu, že text není propadák a že bude dávat běžnému čtenáři smysl.

Beta čtenář je někdo, od koho se čeká, že vrátí text plný komentářů a poznámek. Pokud se mu líbí určitá věta, napíše to. Pokud mu něco přijde smutné, napíše to. Pokud ho nějaká postava naštve, napíše to. Poskytuje autorovi nový pohled na text. Poskytuje mu nefiltrované reakce čtenáře na jednotlivé části textu, díky čemuž může autor text upravit tak, aby působil přesně tím způsobem, jakým potřebuje. Beta čtenář je extrémně důležitý, protože pomáhá autorovi určit, co funguje a co ne.

Beta může být kombinací několik typů bet. Nestává se, že by byla beta tak úzce zaměřená, že by si všímala jen jedné stránky příběhu. Je ovšem vzácností narazit na betu, která je kombinací všech.

Dějová beta hlídá souvislost a plynulost dějové linky.

Pravopisná beta/korektor je neméně důležitá osoba, která dává pozor na to, aby v textu nebyly hrubky, chyby a překlepy.

Specializovaná beta je expertem v určitém odvětví a kontroluje, že reálie v textu odpovídají skutečnosti. Může se jednat o experta na historii, ekonomii, boj, určitou zemi, náboženství nebo i fandom, orientaci, identitu či techniku pletení.

Psací beta je většinou také spisovatel a někdo, kdo psaní rozumí. Tento člověk se na text dívá nejen jako čtenář, ale také jako autor. Zná principy psaní a může svému kolegovi pomoci vyjádřit určité myšlenky lépe. Může navrhovat drobné změny slovosledu i ty velké ovlivňující celé odstavce či scény. Jelikož psacímu řemeslu rozumí, měl by být schopen říci, proč a jak určitá scéna (ne)funguje a navrhnout řešení.

Konzultační beta probírá s autorem dílo a pomáhá mu vyřešit zádrhele - stavu dějové linky, tvorbu postav, vyřešení zápletky, dovymýšlení detailů, apod.

Na co si dát pozor?

  • Autor a beta můžou mít rozdílné názory ohledně betiny funkce. Proto je důležité se PŘEDEM dohodnout, co si autor představuje, že beta bude dělat.
  • Spolupráce nemusí vždy být harmonická. Proto je dobré, aby beta obetovala kousek textu a poslala ho autorovi, který zjistí, jestli mu to takto vyhovuje. Nikdo nechce, aby beta strávila půl dne nad deseti stránkami, když jí to pak autor hodí na hlavu, protože to není to, co od ní potřeboval.
  • Beta by si měla pamatovat, že text není její, ale autorův. Proto by neměla přepisovat každou větu. Měla by respektovat autorův styl psaní a jeho rozhodnutí. To se týká jak stylistiky tak dějové linky a postav.
  • Je důležité, aby si beta dala pozor na svůj tón a na styl, kterým text komentuje a upravuje. Jedna věc je napsat: "Tohle jsi napsal úplně debilně, nedává to smysl." Místo toho beta může své myšlenky formulovat jinak: "Tato část působí zmateně a čtenáři by nemusela dávat smysl." Malý tip... nejlepší je odvolávat se na méně chápavého a nepozorného čtenáře a neříkat autorovi, že něco napsal špatně, ale že zrovna TA část je (sama od sebe) problémová. Autorovi tak beta připomene, že nejde jen o ni, ale i o spoustu dalších lidí, kteří text budou číst. Zároveň se beta vyhýbá formulacím, které se autora dotknu a postaví ho do obrany, ve které cokoliv konstruktivního bude vnímat velmi těžko.
  • Schopnost slušně a citlivě podat kritiku je dost klíčová. Stejně tak jako mít hroší kůži. Nikdo nechce být deptán a nikdo (snad) nechce deptat toho druhého. Kritika se někdy snáší těžko, stejně tak se těžko přistupuje na fakt, že někdo o vaše rady nestojí. Proto je potřeba, aby autor i beta spolu jednali slušně a brali v úvahu city toho druhého.
  • Autor má právo odmítnout rady bety a rozhodnout se text ponechat v původní podobě.
  • Beta má právo v ten moment poslat autora slušně do háje.
  • Je považováno za slušnost a nepsané pravidlo bety u textů uvádět. Zejména, pokud beta textu věnovala hodně času a energie. Zmínění jména bety v anotaci příběhu je jedinou odměnou, které se betě dostane. Také to ukáže, že si její práce autor váží. Bez bety by text nebyl na aktuální úrovni a je jen fér jí přiznat podíl. Sečtělí čtenáři pak budou schopni i určit kvalitu díla podle toho, kdo dílo betoval. Právě známé jméno je může přesvědčit si text přečíst. Uvádění bet také pomáhá stmelovat komunitu a ukazuje ostatním, že je autor uvědomělý, poctivý a nohama na zemi.
  • (Pozor, ve fanfiction komunitě není uvádění bet volitelné! Tedy... je, ale pokud betu autor neuvede, je považován za pěkného ****. Bety jsou uváděny na celém internetu, u nás i v zahraničí. Tradice uvádění bet je hluboce zakořeněna a provází autory i čtenáře fanfikcí už od raných dní fór a blogů. Kdo bety neuvádí, je považován za mladé nevycválané ucho, které kazí to, co u nás spolehlivě funguje přes patnáct let.)

Práce bet pomáhá autorům, aby jejich díla dosáhla svého potenciálu. Stejně jako v případě jakékoliv jiné spolupráce je podstatný vzájemný respekt a slušnost. Bety by si měly pamatovat, že text je autorův, a proto je na něm, jakou konečnou podobu bude dílo mít. Autor by si měl pamatovat, že bety věnují jeho textu svůj volný čas a nechtějí autorovi svými komentáři ublížit. Mýlit se můžou oba a měli by myslet na to, že jejich společným cílem je LEPŠÍ TEXT A ČTENÁŘSKÝ ZÁŽITEK. 

Držte se mějte se!

- Artie